helping_hands_logo

 

MİLLİ ŞERH PROJESİ

Tüketici Hukuku Milli Şerhi için el ele verdik; hukuk tarihinde bir ilki hep beraber başardık! 

 

Tüketici Hukuku Enstitüsü

önderliğinde bu büyük proje için bir araya gelen akademisyenlerimize minnettar ve müteşekkiriz! 

hands_picture
Tüketici Hukuku Enstitüsü

MİLLİ ŞERH PROJESİ

 

PROJE FİKİR SAHİBİ                : AV. HAKAN TOKBAŞ

PROJE SAHİBİ                         : TÜKETİCİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ

PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ      : MART 2015

PROJE BİTİŞ TARİHİ                 : EYLÜL 2016

 

PROJE EDİTÖRLERİ                 :AV. HAKAN TOKBAŞ

                                                YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

 

PROJE DANIŞMANLARI

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY 

Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER 

Prof. Dr. İlhan ULUSAN

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK 

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK 

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ 

Prof. Dr. Turgut ÖZ 

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

 

PROJE YAZARLARI

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY 

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

Prof. Dr. Tamer İNAL 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Prof. Dr. Burak ÖZEN

Prof. Dr. Faruk ACAR

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ

Doç. Dr. Ömer ÇINAR

Doç. Dr. Ebru CEYLAN

Doç. Dr. Murat TOPUZ

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER

Yrd. Doç. Dr. M. Ertan YARDIM

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI

Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ

Yrd. Doç. Dr. Yakup KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Hande DENİZ ÇAKMAKLI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN

Av. Murat R. ÖZSUNAY, M.C.J. (U.T. Austin)

Öğr. Gör. Burçin AYDOĞDU

 

PROJE ÇEVİRMENLERİ

Onur Han DEMİRCİ

Ertuğrul ORUNLU

Ege BALKUVVAR

 

DESTEK OLAN KURULUŞLAR

ARİSTO YAYINEVİ

ENSTİTÜ HUKUK EĞİTİM

HUKUKHABER.COM.TR

EDİTÖR ÖNSÖZÜ

Aslında terör, darbe ve benzeri sosyolojik vakıalar, empati sahibi bireyleri, psikolojik travmalar şeklinde etkileyebiliyor. Her hâlde, bu etkiden en çok nasibini alan genel olarak akademisyenler, özellikle hukukçular ve sosyal bilimcilerdir. Malum hep söylenir, bilgiyle endişe doğru orantılıdır. Hakan Tokbaş ve Özlem Tüzüner’in en önemli ortak yönü, az veya çok, bilgiden mütevellit endişeyi, çalışarak ve üreterek zevke dönüştürmektir.

Yüksek öğrenim hayatında her hukukçunun feyz aldığı hocalar olur. Bizim de, başarısını taklit etmeye çalıştığımız, yazarken acaba hangi görüşü seçerdi diye düşündüğümüz, önemli kararlar verirken telefonla veya ziyaretle zamanlarını aldığımız, eserlerini neredeyse ezberlediğimiz hocalarımız var. Tavır ve hikâyelerine, hatta bizatihi kendi akademik yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları asalet ve sabırla savuşturmalarına hayran olduğumuz bu hocalar, hukukun farklı alanlarından, değişik akademik seviyelerden. Onlardan doğrudan veya dolaylı onay duyduğumuzda dünyalar bizim oluyor. Umarım elinizdeki Millî Şerh projesi de, takdire değer bulunur.

Mükemmeliyetçilik kaygısının, üretmekten alınan hazzı, ya yok ettiğini ya da önemli oranda azalttığını, hem kendimizde hem de meslektaşlarımızda görmüşüzdür. İşte biz, yapabileceğimizin en iyisine odaklanırken, kaygıya değil, sonuca yönelik hayalimize tutunduk. Doğrusu, Millî Şerh projesine, basitçe “ya olursa” ümidiyle başlamıştık.

Onca akademisyeni örgütleyip ortak derleme eser çıkartabilecek gücü kendimizde hakikaten varsaymadık. Bugün, bir hayalimiz daha gerçekleşti. Hiç şüphesiz, bu eser, mükemmel değildir ve hatalar barındırıyordur. Eserin başarısı, bu hayali gönlümüze koyan Tüketici Hukuku Enstitüsü’ne; takdire şayan tarafları, her maddenin yazarına; hataları ise, biz editörlere aittir.

Millî Şerh’in gelişime açık olduğu aşikârdır. Bundan sonraki baskılarda mukayeseli hukuk incelemelerinin arttırılacağını ve İngilizce kısımların düzeltilerek genişletileceğini şimdiden mutlulukla vaat ederiz. Millî Şerh, çift yönlü ilgi odağı oldu; tüketici hukukunun hem uygulamacılarına hem de teorisyenlerine hizmet etti. Henüz basılmadan aldığımız siparişler bize bunu erkenden ispat etti. Eserin, hukuk camiasına faydalı olmasını dileriz.

 

Eylül, 2016 / İstanbul

Av. Hakan TOKBAŞ - Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER

!! KİTAP SİPARİŞİ !!